Atatürk Mah. Atatürk Cad. No : 109/304 Selçuk-İzmir

Mühendislik

Güneş enerji santrali kurulumlarında, santralin tasarımı son derece önemlidir. Gölgelenme, açı hesapları, güneş panellerinin yerleştirilme şekli, kablo kesit hesapları, inverterlerin konumlandırılacağı yer ve bunun gibi daha bir çok faktörün doğru şekilde analiz edilip tasarımın güneş panellerinin en verimli şekilde üretim yapacağı aynı zamanda da elektriksel kayıpların en düşük düzeyde tutulacağı bir tasarım yapılması gerekmektedir.

Yer Seçimi: Güneş enerji santralinin kurulacağı alanın coğrafi konumu ve iklim koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek güneş ışınımına sahip bölgeler tercih edilmelidir.

Gölgelenme Analizi: Eğer santral alanında çevredeki yapılar, ağaçlar veya diğer engeller gölge oluşturacak şekilde konumlanmışsa, bu gölgelerin panellerin üzerine düşmesi engellenmelidir. Gölgelenme, panel verimini düşüren önemli bir etkendir.

Panelin Yerleştirilmesi: Güneş panelleri, en yüksek güneş ışınlarına dik bir şekilde yerleştirilmelidir. Bunu sağlamak için panellerin eğim açısı ve yönü doğru hesaplanmalıdır.Eğim açısı, bölgenin enlemine göre belirlenirken, panel yönü ise güneşin hareketine göre en iyi pozisyonu alacak şekilde ayarlanmalıdır.

ablo Kesit Hesapları: Güneş panellerinden elde edilen elektriği santral içerisindeki inverterlere ve dağıtım sistemine iletmek için kablolar kullanılır. Kablo kesitleri, akım taşıma kapasitesine göre doğru şekilde hesaplanmalıdır. Uygun kesit kullanımı, elektriksel kayıpları minimize eder. Inverter Konumu: Inverterler, güneş panellerinden gelen doğru akımı evirerek şebeke uyumlu alternatif akıma dönüştüren cihazlardır. Inverterlerin panellere olan uzaklığı, kablo uzunluklarını ve kayıpları etkiler. Optimum verim için inverterler, panellere mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır. İzleme ve Otomasyon: Güneş panellerinin hareketli bir mekanizma yardımıyla güneşin hareketine göre takip edilmesi, verimliliği artırır. Otomasyon sistemleri, santralin performansını izleyerek verileri kaydedebilir ve bakımı kolaylaştırır.

Çevresel Faktörler: Santralin çevreye olan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Yerel mevzuatlara uygun şekilde tasarlanmalı ve çevre dostu bir yaklaşım benimsenmelidir. İşletme ve Bakım: Santral tasarımı, gelecekteki işletme ve bakım süreçlerini de düşünmelidir. Kolay bakılabilir, onarılabilir ve bakım maliyetleri düşük bir tasarım tercih edilmelidir.

img